Transporter skog / miljö

Inriktningen Transporter Skog / Miljö ger Dig grundläggande utbildning till yrkesförare.
Du får bl.a. lära Dig om trafiksäkerhet, natur och miljö, fordonskännedom, fordonsvård och service, godshantering och logistik.

Under det första läsåret läser Du de gemensamma kurserna på Naturbruksprogrammet. Du kommer också att under år 1 läsa fordonskurser samt påbörja Din körkortsutbildning som startar med teori och körning för B-körkortet.

Det andra läsåret fortsätter Du med körkortsutbildning för C-kort (tung lastbil) och slutligen CE-kort (tung lastbil med tungt släp).

Till tredje årskursen får Du välja om Du vill fördjupa Din utbildning mot Skogstransporter, d.v.s. köra timmerbil eller satsa på en fördjupning mot Miljötransporter.

En stor del av Din utbildning kommer att ske på arbetsplatser hos företag i branschen. Utbildningen är utformad i samråd med transportbranschen och därför efterfrågeanpassad.

Eftersom utbildningen ger Dig grundläggande behörighet för högskolestudier har Du möjlighet att studera vidare efter Dina tre år hos oss.