Hotell- och restaurangprogrammet

Hotell- och restaurangprogrammet i Älvdalen ger Dig som har intresse för matlagning och servering en mycket bra utbildning för arbete i t.ex. restaurangkök, storkök eller som servitris/servitör.

Hitta lägenheter i Arboga

I årskurs 1 och 2 får Du bl.a. lära Dig förvara och ta hand om råvaror, laga mat såväl för lunchservering, snabbmat, och finare middagar, komponera matsedlar, ta hand om gäster, servera.

Det tredje studieåret väljer Du vilken fördjupning Du vill ha på Din utbildning. Du kan välja att fördjupa dina kunskaper inom matlagning för restaurang och storkök eller fördjupa dina kunskaper inom servering. Väljer du fördjupningen kök får Du lära Dig mer om att komponera och laga måltider och menyer för olika högtider och tillfällen.
På fördjupningen servering får Du lära Dig att ta hand om gästen på ett sätt så att de trivs och blir nöjda kunder som gärna kommer tillbaka. I utbildningen får Du också kunskaper för att kunna ta ansvar för att miljön i matsalen blir så inbjudande som möjligt.

Av Din utbildning kommer 16 veckor att vara ”Arbetsplatsförlagd utbildning” (APU). Detta ger Dig möjlighet att få erfarenhet av olika arbetsområden inom kök och servering.

Utbildningen äger rum i nybyggda välutrustade lokaler med en mycket trivsam matsal. Under utbildningen får Du vara med om både lunchserveringar och kvällsserveringar för allmänheten.