Industriprogrammet

Industriprogrammet i Älvdalen, kommer från och med hösten -03, att ge Dig en ännu bredare och mer omväxlande utbildning. Delar av utbildningen sker på företagen, för att anpassas till företagens behov av personal.

Det innebär att Du får en stor del av Din undervisning direkt hos företagen. Detta ger en bra inblick i de lokala företagen och en utbildning anpassad till dagens behov. Ämnen som berörs av detta är t ex. Produktionsprocessen, Kvalitetsteknik, Arbetsmiljö och säkerhet, Underhållsteknik, Industriell teknologi. Den här utbildningen ger dig stora möjligheter att på sikt kunna arbeta på hemorten. De flesta industriföretagen arbetar internationellt, så det kan även bli ett sätt att komma ut i världen. Utbildningen är 3-årig och riksrekryterande

Du läser samma kärnämnen som alla gymnasieprogram (svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet).
Undervisning i skolan kommer att ske i helt nybyggda lokaler vid Älvdalens utbildningscenter.

Skolan är godkänd av svetskommissionen att bedriva svetsutbildning enligt EWF:s riktlinjer, vilket leder till att eleven efter avslutad och godkänd utbildning erhåller europasvetsdiplom i respektive svetsmetod och svetsarprövningsinytyg enligt EN 287 i respektive svetsmetod. Flera elever har gjort sin praktik hos Filipstads Svets o Montage AB.

En ytterligare inriktning, industriteknik, kommer att utarbetas tillsammans med de lokala företagen, fr o m hösten -03. Denna kommer att anpassas till företagens behov. På skolan kommer du att arbeta mycket med datateknik. Du kommer att kunna rita egna detaljer som du med speciella beredningsprogram gör om till maskinspråk och tillverkar i styrda maskiner (CAD/CAM-teknik). Genom denna samverkan mellan skolan och företagen kommer du att få möjlighet till sommarjobb hos Warje Transport eller A FRAKT.