Nyheter

Älvdalen

Franskt besök på skolan
Under en vecka i slutet av september hade skolan besök från en skogsbruksskola i Saugues i Frankrike.

Besök från Norge
I vecka 36 hade skolan besök från Norge. Två lärare och fyra elever från Skjetlein videregående skole i Leinstrand strax utanför Trondheim studerade under några dagar skolans utbildningar med fokus på programmet Sportfiske-Turism.

Gryvelådagen lördagen den 23 augusti
På uppdrag av Länsstyrelsen förvaltar Älvdalens Utbildningscentrum Gryvelåns Naturreservat i Älvdalens Kommun. Skolan har ansvar för underhåll, upprustning, översyn av vandringsleder m.m. samt fungerar som arrangör för den årliga Gryelådagen. Lärare och elever i samarbete förbereder under flera veckors tid för den populära Gryvelådagen. Eleverna tilldelas olika ansvarsområden som t.ex. guidade vandringar, mat- och kaffeservering, tjärdalen, tipspromenad, program, parkering etc.

Reservatet omfattar ca 370 ha och innehåller en mångfald av djur, växter, tallar – som är över 400 år gamla, intressanta kulturlämningar från 1600-talet m.m.

Tips på bloggar att läsa
Frida Björk Lund
Kuro Bota