KY (kvalificerad yrkesutbildning)

KY, kvalificerad yrkesutbildning, är en eftergymnasial utbildning med nära koppling till näringslivet. En tredjedel av utbildningstiden är förlagd till arbetsplatser. Den delen av utbildningen kallas LIA – lärande i arbete.

KY-Naturturism omfattar 80 veckor. Kursstart är i augusti. LIA-perioderna infaller under turismsäsong dvs vinter- och sommarsäsong. Resten av tiden är lärarledd undervisning, både i klassrummet och utomhus. Delar av utbildningen är förlagd till andra platser t ex de svenska och norska fjällen.

En del av undervisningen sker i samarbete med högskolan men de poäng du får är inte högskolepoäng utan KY-poäng.

Efter examen kan du få arbete på bland annat turistanläggningar, guideföretag, aktivitetsföretag och turistbyråer. Du får också en grund som hjälper dig att starta eget företag.

LIA – lärande i arbeteKursens tider anpassas till turismnäringens säsonger. LIA, lärande i arbete, sker under högsäsong, dvs under sportlovsveckor och fram till påsk och under sommaren.

Du har möjlighet att välja LIA-platser efter intresseinriktning. Skolan har ett antal väl etablerade kontakter med turism- och aktivitetsföretag. Bland företagen finns de som är specialiserade på t ex hundspann, forsränning och klättring men också företag med bredd, som turistanläggningar och mindre hotell i fjällkedjan. Elever från tidigare årskurser har också haft LIA i andra länder som t ex Norge, Tyskland, Australien, Kanada och USA. Förutsättningen för utlands-LIA är att kursledningen godkänner platsen.

Kursledningen har god kontakt med LIA-platserna och handledarna. De flesta platserna får besök under LIA-perioden.