Inriktning skog och jakt

På inriktningen skog och jakt får Du både en grundutbildning i skogsbruk och en utbildning i jakt och viltvård.

Utbildningen ger Dig kunskaper om jakt och viltvård i det mellansvenska skogslandskapet. Du får läsa om de vanligaste viltarternas livsvillkor. Du får vara med i jakt på högvilt och småvilt med tyngdpunkt på etik och säkerhet. Du får också kunskap om hur de vanligaste hundraserna används för jakt.

I utbildningen ingår tillvaratagning av fällt vilt, tillverkning av utrustning och redskap för viltvård samt hantering av skjutvapen på ett säkert och riktigt sätt. I utbildningen använder vi oss även av en jaktskyttesimulator.

Inriktningen skog och jakt ger Dig också en bas att stå på för att arbeta med modernt skogsbruk. Väljer Du att läsa B-kurserna i engelska och matematik ger utbildningen Dig grundläggande behörighet för högskolan samt särskild behörighet för vidare studier till skogsingenjör.