Rekrytering inom pedagogiskt arbete

Som pedagog kan du arbeta inom förskola, grundskola, gymnasieskola, högskola, universitet eller annan vuxenutbildning. Du kan vara en klasslärare eller en ämneslärare på en skola. En pedagog kan arbeta med både praktisk och teoretisk kunskap. En skicklig pedagog är en person som lyckas få alla olika typer av personer intresserade och engagerade. Dock arbetar inte alla pedagoger med undervisning. Best Bemanning hjälper dig att rekrytera administrativ personal för att låta läraren vara lärare.

Som pedagog kan du arbeta med att utveckla pedagogik eller att planera utbildningsinsatser på en mer övergripande nivå. Det finns pedagoger som arbetar på bokförlag med skolböcker. Det finns pedagoger som arbetar på myndigheter och planerar skolpolitik. Det finns också pedagogisk personal som arbetar inom utbildning för vuxna. Det kan till exempel vara Komvux eller svenska för invandrare, SFI.

Pedagogiskt arbete kräver skicklighet inom undervisning.

Beroende på vilken typ av tjänst som ska rekryteras är det olika typer av pedagoger som efterfrågas. Det kan vara en pedagog till förskoleverksamhet som eftersöks. Då ska personen ha studerat på lärarhögskolan. Ibland kan det vara möjligt att arbeta som pedagog utan att ha gått någon utbildning. När verksamheter söker efter vikarier kan de ibland godkänna personer utan utbildning.

Stora skillnader i löner

Det finns pedagoger som arbetar med barn och unga. Pedagoger som arbetar inom förskola har ett annat uppdrag än de pedagoger som arbetar med unga vuxna och vuxna. Beroende på inom vilken typ av utbildning som den pedagogiska personalen arbetar finns det väldigt olika lönenivåer. En gymnasielärare kan tjäna 10 000 kronor mer än en lärare på en folkhögskola.

Många arbetsområden

Genom en lärarutbildning på universitetet kan du bli lärare inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Det går också bra att studera ämnet pedagogik endast teoretiskt. Pedagoger kan också forska inom pedagogik på högskola eller universitet. Överlag kan man säga att pedagoger arbetar inom alla branscher och är ofta eftersökta för positioner som inte är inom skola mycket tack vare den gedigna utbildningen.