Pu-skog

Pu-skog 1

Utbildningen vänder sig till dig som önskar kunskaper i god skogsproduktion. Du kanske funderar på högskolestudier på Skogsingenjörsprogrammet i Skinnskatteberg. I utbildningen ingår de kurser som utgör skogliga behörighetskrav för detta. Om du förvaltar en egen skogsfastighet eller om du vill utveckla egen verksamhet inom skogsbruk är detta en lämplig utbildning att ha som grund.

Skogsbruket idag förutsätter hög kompetens inom de flesta yrkesområden. Stora krav ställs bland annat på effektivitet och kännedom om ekonomi och miljöeffekter. Dagligen måste viktiga beslut fattas som förutsätter goda kunskaper. Våra utbildningar ger dig en trygg grund att stå på.

Ett nära samarbete med skogsnäringen bidrar till att hålla hög kvalitet på utbildningen samtidigt som du kan bygga upp ett viktigt kontaktnät inför framtida anställning eller start av egen verksamhet.

Pu-skog 2

Denna utbildning vänder sig till den som önskar köra moderna avverkningsmaskiner.
För att möta branschens behov av kompetenta yrkesverksamma ingår ämnen som ger goda förutsättningar för att klara ett framtida arbete i skogen.

Utbildningen främjar deltagarnas professionalism, självkänsla och ansvarstagande. För att nå goda resultat utvecklas även pedagogiken inom utbildningen. Våra lärare känner stort engagemang och vi nyttjar det senaste inom IT direkt i undervisningen. På skolan ges möjlighet att arbeta i en avancerad simulatormiljö med ständig uppdatering som möjliggör en lugn och säker lärmiljö.

Ett samspel mellan naturen, människan och det senaste inom teknik. Du får lära dig hur ett rationellt skogsbruk kan bedrivas. Maskinföraryrket är mycket varierande med ett stort ansvar över dyrbar högteknologi men även för att nödvändiga miljöhänsyn tas.

Utbildningen ger Grönt kort i skogen och intyg för Farligt gods och Heta arbeten