Internationalisering

På Älvdalens Utbildningscentrum med utbildningar bl.a. inom turism läggs stor vikt vid internationaliseringsarbete. Som en del av detta arbete ingår att stötta de ungdomar som önskar göra sin APU i ett annat land.

Att få den erfarenhet som en utlandspraktik innebär är enormt utvecklande och stärker elevens självförtroende. Det ger honom/henne goda kontakter inom branschen och ger ökad förståelse för hur människor i andra länder tänker och lever. Språkkunskaperna testas och utvecklas, samtidigt som erfarenheten ger eleven ett ökat globalt tänkande.

Exempel på länder där våra elever har gjort och ska göra sin praktik är: Island, Slovenien 2003, Slovenien 2004, Svalbard, Irland, Schweiz, Österrike, Canada, Portugal och Ryssland.

Älvdalens Utbildningscentrum har även samarbete med skolor i Nya Zeeland, Tanzania, Österrike, Frankrike och Norge. Ett utbyte med Ungern är också planerat.