Skog

På den skogliga inriktningen får Du fördjupade kunskaper i skogsskötsel och virkesbehandling. Du får lära Dig hur man sköter skog för att den ska växa så bra som möjligt och ge en så god kvalitet som möjligit samtidigt som man tar hänsyn till natur och miljö.

Du får också lära Dig serva och reparera samt köra och arbeta med olika skogsmaskiner, som skördare och skotare. I skördarutbildningen använder vi oss av två skördarsimulatorer, Timberjack och Valmet.

Den arbetsplatsförlagda utbildningen sker på stora och små skogsföretag. Utbildningen ger Dig grundläggande behörighet för högskolan samt särskild behörighet för vidare utbildning till skogsingenjör om Du väljer att läsa B-kursen i matematik.